pt / en / nl / fr / winkels /

Project "Geophone"


Het project "Geophone", dat het resultaat is van het onderzoek en de verkenning van verschillende experimentalisten naar de Natuur als klankobject, is dat van een ontmoeting tussen diezelfde natuurlijk creatieve sonoriteit en de menselijke en kunstmatige creatieve expressie.

Alle menselijke en zogenaamde "kunstmatige" creativiteit is nog steeds Natuur, net zoals de Natuur zelf al "artistiek", of creatief is, in haar evolutionaire "uitvinding" van nieuwe levensvormen.

Uitgaande van dit principe, dat de performatieve handeling zelf een natuurlijke handeling is en niettemin "gewetensvol", is het de bedoeling, door de verzoening van de subjectiviteit van muzikale improvisatie en collectief experiment met de objectiviteit van muzikale conceptie en geplande compositie, het klankbewustzijn van de bestaande natuur op waarde te schatten als een middel om nieuwe klankrealiteiten te vinden, nieuwe structuren van compositie en muzikale conceptie, nieuwe stromingen van artistieke creatie en nieuwe structuren van denken die steeds origineler, steeds authentieker, en toch steeds meer en consistenter zijn.

Ensemble:

Bruno Pinho — Gitaar. / Pedro Campos — Contrabas. / Rui Veiga — Midi Controller. / David Gama — Didgeridoo. // Recording: Mei 2013, Águeda — Portugal.2013 — 2023 © David Gama